Management of colorectal high-grade dysplasia or cancer resected by cold snare polypectomy: a multicenter exploratory study

Kazuya Inoki, Hiroyuki Takamaru, Hiroto Furuhashi, Yoshihiro Kishida, Yuichi Shimodate, Yorinobu Sumida, Kazuya Hosotani, Hiroya Ueyama, Yohei Furumoto, Shinichi Hashimoto, Yoji Takeuchi, Ryoji Ichijima, Yashiro Yoshizawa, Takuto Suzuki, Yosuke Minoda, Kazuhiro Mizukami, Tomoaki Matsumura, Toyotaka Kasai, Takeshi Yamamura, Ken OhnitaKen Hara, Mitsuru Esaki, Atsushi Katagiri, Hideki Ishikawa, Takuji Gotoda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Management of colorectal high-grade dysplasia or cancer resected by cold snare polypectomy: a multicenter exploratory study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry