IPMN and pancreatic cyst as high risk of pancreatic cancer

Minoru Tada, Kaori Takagi, Kazumichi Kawakubo, Ryunosuke Hakuta, Kazunaga Ishigaki, Tsuyoshi Takeda, Hiroaki Fujiwara, Gyotane Umefune, Kei Saito, Tomotaka Saito, Takeo Watanabe, Dai Akiyama, Rie Uchino, Takahiro Kishikawa, Naminatsu Takahara, Ryota Takahashi, Keisuke Yamamoto, Tsuyoshi Hamada, Suguru Mizuno, Koji MiyabayashiDai Mohri, Saburo Matsubara, Hirofumi Kogure, Yousuke Nakai, Natsuyo Yamamoto, Takashi Sasaki, Naoki Sasahira, Kenji Hirano, Hideaki Ijichi, Keisuke Tateishi, Hiroyuki Isayama, Kazuhiko Koike

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1474-1478
Number of pages5
JournalJournal of Japanese Society of Gastroenterology
Volume112
Issue number8
Publication statusPublished - 1 Aug 2015
Externally publishedYes

Cite this