Different effects of crizotinib treatment in two non-small cell lung cancer patients with SDC4::ROS1 fusion variants

Yuta Ohishi, Yoko Nakanishi, Yukari Hirotani, Atsuko Suzuki, Tomoyuki Tanino, Haruna Nishimaki-Watanabe, Hiroko Kobayashi, Fumi Nozaki, Sumie Ohni, Xiaoyan Tang, Kentaro Hayashi, Yoshiko Nakagawa, Tetsuo Shimizu, Ichiro Tsujino, Noriaki Takahashi, Yasuhiro Gon, Shinobu Masuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Different effects of crizotinib treatment in two non-small cell lung cancer patients with SDC4::ROS1 fusion variants'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology