Assessment of disease progression in patients with transfusion-associated chronic hepatitis C using transient elastography

Ryota Masuzaki, Ryosuke Tateishi, Haruhiko Yoshida, Toru Arano, Koji Uchino, Kenichiro Enooku, Eriko Goto, Hayato Nakagawa, Yoshinari Asaoka, Yuji Kondo, Tadashi Goto, Hitoshi Ikeda, Shuichiro Shiina, Masao Omata, Kazuhiko Koike

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Assessment of disease progression in patients with transfusion-associated chronic hepatitis C using transient elastography'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry