A Brain Morphometry Study with Across-Site Harmonization Using a ComBat-Generalized Additive Model in Children and Adolescents

Tadashi Shiohama, Norihide Maikusa, Masahiro Kawaguchi, Jun Natsume, Yoshiyuki Hirano, Keito Saito, Jun Ichi Takanashi, Jacob Levman, Emi Takahashi, Koji Matsumoto, Hajime Yokota, Shinya Hattori, Keita Tsujimura, Daisuke Sawada, Tomoko Uchida, Tomozumi Takatani, Katsunori Fujii, Shinji Naganawa, Noriko Sato, Hiromichi Hamada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Brain Morphometry Study with Across-Site Harmonization Using a ComBat-Generalized Additive Model in Children and Adolescents'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Neuroscience